Resmi Gazete’de bugün (1 Haziran 2023 Resmi Gazete kararları)

1 Haziran 2023 Tarihli ve 32208 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları İmtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Misyonları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Üyelerinin Müşterilerinin Risk Merkezi Nezdindeki Bilgilerinin Kendilerine ya da Onay Vermeleri Şartıyla Belirledikleri Gerçek yahut Hukuksal Şahıslara Verilmesine Ait Temel ve Tarzlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Beşeri Tıbbi Eserlerin Piyasa Denetimi Yönetmeliği

–– Ecza Ticarethaneleri ve Ecza Ticarethanelerinde Bulundurulan
Eserler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ulusal Seri Hür Bırakma Yönetmeliği

–– Piri Reis Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Ait Bildirim (No: 2023/20)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 22/3/2023 Tarihli ve E: 2020/59, K: 2023/53 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 5/4/2023 Tarihli ve E: 2022/71, K: 2023/65 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 5/4/2023 Tarihli ve E: 2019/39, K: 2023/67 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 30/3/2023 Tarihli ve 2020/4999 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 30/3/2023 Tarihli ve 2020/33373 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir