SES: Ebe ve hemşireler ekonomik nedenlerle emekli olamıyor

Sağlık ve Toplumsal Hizmet İşçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi, ebe ve hemşirelerin çalışma alanları ve ekonomik durumlarının tespiti ile ilgili yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını şube binasında açıkladı.

Açıklama yapan SES Ankara Şubesi Eş Lideri Nazan Karacabey, Türkiye’de 302 bin 704 ebe ve hemşirenin vazife yaptığı bilgisini vererek, “Ebe hemşirelerin sayı olarak yetersiz olması nedeniyle iş yükleri de AB ve OECD ülkelerine nazaran daha fazladır. Artan iş yüküne karşın fiyatları ise bu ülkelerin gerisindedir. Ekonomik ve özlük haklarına dair talepleri pandemi devrinde dahi görülmeyen ebe ve hemşirelerin emeği, Beyaz Islahat düzenlemesi ile bir kere daha ötelenerek talepleri yok sayılmıştır” dedi.

“EBE VE HEMŞİRELERİN YÜZDE 5’İ 20 BİN LİRA ÜSTÜNDE MAAŞ ALIYOR”

Ebe ve hemşirelerin yüzde 37’sinin emekliliği hak ettiğini bilgisini veren Karacabey, “Emekliliği hak eden ebe ve hemşirelerin yüzde 91’i ekonomik telaşlar nedeniyle emekli olamadıklarını tabir etmiştir. Ebe ve hemşirelerin yalnızca yüzde 5’si 20 bin TL üzerinde gelire sahip olduğunu belirtirken, yüzde 30’u 16 bin TL altında gelire sahip olduğunu belirtmiştir. Öbür kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ebe ve hemşirelerin yüzde 63’ü 14-16 bin TL, yüzde 23’ü 12-14 bin TL aylık gelire sahip olduklarını belirtmiştir.30 yaş altı ebe ve hemşirelerin ise yüzde 15’i 12-14 bin TL, yüzde 45’i 14-16 bin TL aylık gelire sahip olduğunu belirtmektedir” dedi.

TALEPLER

Karacabey, sıhhat çalışanı ebe ve hemşirelerin taleplerini şöyle sıraladı:

 • “Ebe ve hemşirelere yönelik angarya niteliğindeki fazla çalışma mühletleri sonlandırılmalı, gece, hafta sonu ve bayramlarda kamu personellerine olduğu üzere artırımlı nöbet fiyatı ödenmelidir.
 • Ebe ve hemşirelerin icap ödemesi sorunu mahkeme kararlarına bırakılmadan yasal düzenleme ile çözülmelidir.
 • Çalışma alanlarında 7 gün 24 saat hizmet veren fiyatsız kreşler bir an evvel açılmalıdır.
 • Aile Sıhhati Merkezlerinde fiyatlandırmadan, statüye, çalışma alanlarına dair sıkıntıları çözülmelidir.
 • Aile Sıhhati Merkezlerinde çalışıp takıma geçirilmeyen, şirketler ya da aile tabipleri ile yaptıkları mukavele ile çalıştırılan ebe ve hemşireler takıma geçirilmedir.
 • Ebe ve hemşirelerin çalışma alanında en düşük maaşları yoksulluk hududunun üstüne çıkarılacak biçimde düzenlemedir.
 • Tüm mesleklere yönelik düzenlemelerde iş barışı temel alınmalı, çalışma alanlarında çatışma yaratılmamalıdır.
 • Ebe ve hemşirelerin de öbür unvanlarda olduğu üzere maaşlarında artış yapılmalı, maaş denkliği oluşturulmalıdır.
 • Ebe ve hemşirelerin staj periyotları işe başlama kabul edilmeli ve EYT kapsamına alınmalıdır.
 • Lise mezunu ebe ve hemşireler de 3600 ek gösterge kapsamına alınmalıdır, 5510 kapsamında olan ebe ve hemşirelerin emeklilik maaşlarına 3600 ek gösterge karşılığı artışlar yapılmalıdır.
 • Ebe ve Hemşirelerin taşrada misyon esnasında konaklama meseleleri lojmanla giderilmeli, vazife yaptığı kentin gerçekliğine uygun kira dayanağı verilmelidir.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir